Masu shan sigari suna da haɗarin kamuwa da COVID-19

Shirya Bayanan Mutum


Za ka iya canza bayanan sirrinka ta hanyar cika wannan hanyar.
Da fatan a rubuta abin da kake so a canza a cikin akwatin da ke ƙasa.